EN | DE
Media Consult Media Consult Media Consult

Adr Nedir

 

 

2009'da imza atarak taraf olduğumuz

ADR Konvansiyonu - Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması uyarınca;

 

  Tehlikeli madde ile işlem yapan,

  Tehlikeli madde depolayan,

  Tehlikeli madde taşıyan,

  Tehlikeli madde yükleyen,

  Tehlikeli madde boşaltan ve

  Tehlikeli madde ambalajlayan

 

firmalara bir takım yükümlülükler getirilmiştir.

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar başlıkları 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girerken, anlaşmanın tamamen yürürlüğe girişi ise kademeli olarak; 

 

  İşaretleme, etiketleme ve ambalajlamayla ilgili hükümleri 1 Ocak 2012,

  Taşıma araçlarıyla / üniteleriyle ilgili hükümleri 1 Ocak 2013,

   Diğer hükümleri ise 1 Ocak 2014 'te yürürlüğe girmiştir.

 

 

ADR Konvansiyonun Amacı

 

  Karayoluyla uluslararası taşımacılıkta güvenliğin artırılması,

   Tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin BM Tavsiyelerine dayanarak tehlikeli atıklar dahil olmak üzere tehlikeli malların sınıflandırması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve test edilmesiyle alakalı hükümlerin, diğer taşıma şekilleri ile uyumlu biçimde ortaya koyulması,

  Karayoluyla tehlikeli mal taşıyan araçların yapımı, donanımı ve işleyişine yönelik koşulların ortaya konmasıdır.

 

Yönetmelikler

  ADR 2013 - 1

  ADR 2013 - 2

  TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI

  TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ

  ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

  YOL KENARI DENETİMİ

  TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

  TEHLİKELİ MADDELER GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI