EN | DE
Media Consult Media Consult Media Consult

Diğer Hizmetlerimiz

 

 

Şirketiniz ADR kapsamında mı? Tehlikeli maddeleriniz ADR gereğince de tehlikeli mi? TMGD/DGSA bulundurma sorunluluğunuz var mı? Yasal gerekliliklerinizi biliyor musunuz? Bu ve benzer sorularınız var ise lütfen bizimle irtibata geçin şirketinizi değerlendirelim.

 

a)      ADR'ye giriş eğitimi

b)      ADR kapsamında olunup olunmadığının kontrolü

c)      Yürürlükteki mevzuat kapsamında firmalara ADR'ye uygun sistemin kurulması

d)      Süreçlere ait GAP analizlerinin yapılması

e)      Risk Değerlendirilmesi ve İş planının Hazırlanması

f)       Yasal bildirim ve gerekliliklerin tanımlanması

g)      Süreç ve tehlikeli yük analizlerinin yapılması

h)      Kapsam dahilindeki malzemelerin UN numaraları ile eşleştirilmesi

i)        Ambalaj etiketleme eğitimi

j)       Kontrol listelerinin (Checklist) ve talimatların hazırlanması

k)      ADR gereği ambalajların belirlenmesi ve tedariği