EN | DE
Media Consult Media Consult Media Consult

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

 

 Tehlikeli madde ile işlem yapan,

 Tehlikeli madde depolayan,
 
 Tehlikeli madde taşıyan,
 
 Tehlikeli madde yükleyen,
 
 Tehlikeli madde boşaltan ve
 
 Tehlikeli madde ambalajlayan

firmaların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) görevlendirmesi zorunludur. GWM Consulting olarak profesyonel ekibimiz ile bu danışmanlık hizmetini vermekteyiz.

 

Amacımız; siz değerli müşterilerimizi bu konuda bilinçlendirmek ve ambalajlamadan etiketlemeye taşımadan TMGD hizmetine hatta ambalaj ürünlerin teminine kadar size A dan Z ye hizmetlerimizi sunmak isteriz.

 

 

Ne İş Yapar?

 

Danışmanın asıl görevi,

İşletme liderinin sorumluluğu altında, işletmenin limitleri dahilinde uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

 

 

 

 

İşletme içerisindeki faaliyetler bakımından, bir danışmanın belirli görevleri şunlardır:

 
 Tehlikeli malların taşınması hususundaki zorunluluklara uygunluğun izlenmesi;
 
 Tehlikeli malların taşınması hususunda işletmeye öneriler sunulması;
 
 Tehlikeli malların taşınması dahilindeki işletme faaliyetleri konusunda işletme yönetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor hazırlanması. Bu gibi yıllık raporlar 5 yıl saklanır ve talep üzerine ulusal kurumlara ibraz edilir.
 

Danışmanın görevleri, aynı zamanda işletme ile ilgili aşağıdaki uygulamaların ve yöntemlerin kontrolünü de içerir;

 
 Taşınan tehlikeli malların saptanmasını düzenleyen zorunluluklara uygunluk prosedürleri;
 
 Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin taşınan tehlikeli mallara ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığı;
 
 Tehlikeli malların taşıma, yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatların kontrol yöntemleri;
 
 Mevzuatta yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarının uygun eğitimi ve bu eğitimin kayıtlarının saklanması;
 
 Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza ya da güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygun acil durum yöntemlerinin uygulanması;
 
 Araştırma yapılması ve gerektiğinde tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında meydana gelen ciddi kazalar, olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda rapor hazırlanması;
 
  Kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin uygulanması;
 

 Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve kullanımına ilişkin olarak tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili yasal kuralların ve özel gereksinimlerin ne ölçüde dikkate alındığı;

 
 Tehlikeli malların taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarının onaylanması;
 
 Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında yer alan risklere karşı daha hazırlıklı olmak için önlemler alınması;
 
 Taşıma sırasında bulunması gereken dokümanların ve güvenlik teçhizatlarının, taşıma aracında bulunduğunu temin etmeye yönelik onaylama prosedürlerinin uygulanması ve bu doküman ve teçhizatların düzenlemelere uygunluğu;
 
 Yükleme ve boşaltma işlemlerini düzenleyen zorunluluklara uygunluğun temin edilmesine yönelik onaylama prosedürlerinin uygulanması;
 
 1.10.3.2'de belirtilen güvenlik planının bulunması.